ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥΔεν υπάρχουν ανοικτές ειδικότητες αυτήν την περίοδο