ΑΙΤΗΣH

* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)*:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:

E-MAIL*:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*:

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ*:

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ*:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ/ΣΥΝΟΨΗ*:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ*:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)*:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (χωρίς ΦΠΑ)*:

Για την ικανοποίηση του αιτήματος σας χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (επωνυμία, τηλέφωνο, email) για όσο χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
ΣΥΜΦΩΝΩ