ΑΙΤΗΣH

* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)*:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:

E-MAIL*:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*:


ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (κωδ. πρόσκλησης)*:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ*:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ*:

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ*:    

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ*:     Δεν απαιτείται για την παραγωγή

Δ/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ*:     Δεν απαιτείται για την παραγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ*:     Δεν απαιτείται για την παραγωγή

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (χωρίς ΦΠΑ)*:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (μόνο για περιπτώσεις συμπαραγωγής):


Ισχύει και για το Διαδίκτυο

Για την ικανοποίηση του αιτήματος σας χρειάζεται να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (επωνυμία, τηλέφωνο, email) για όσο χρονικό διάστημα μας υποχρεώνει η εταιρεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκoύ Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
ΣΥΜΦΩΝΩ