ΑΙΤΗΣH

* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ)*:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:

E-MAIL*:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ*:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ*:


ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (κωδ. πρόσκλησης)*:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ*:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ*:

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (χωρίς ΦΠΑ)*:

ΣΕΝΑΡΙΟ (όπου απαιτείται - ένα επεισόδιο και περίληψη υπολοίπων):


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ (μόνο για περιπτώσεις συμπαραγωγής):


Ισχύει και για το Διαδίκτυο